توضیحات :

استیکر اسمی احسان و پریماه

به دوستان خود هدیه دهید