توضیحات :

استیکر اسمی امیرعلى و سارینا

به دوستان خود هدیه دهید