توضیحات :

استیکر اسمی ابوالفضل جون و مرضیه جون

به دوستان خود هدیه دهید