توضیحات :

استیکر اسمی اسماعیل و حمیده

به دوستان خود هدیه دهید