توضیحات :

استیکر اسمی بنیامین و کیمیا

به دوستان خود هدیه دهید