توضیحات :

استیکر اسمی امیر عباس و تینا

به دوستان خود هدیه دهید