توضیحات :

استیکر اسمی محمد و صبا

به دوستان خود هدیه دهید