توضیحات :

استیکر اسمی شهاب و زهرا

به دوستان خود هدیه دهید