توضیحات :

استیکر اسمی علیرضا و مبینا

به دوستان خود هدیه دهید