توضیحات :

استیکر اسمی شمسی

به دوستان خود هدیه دهید