توضیحات :

استیکر اسمی سجاد و نازنین

به دوستان خود هدیه دهید