توضیحات :

استیکر اسمی نرمین

به دوستان خود هدیه دهید