توضیحات :

استیکر اسمی رضا و مرضیه

به دوستان خود هدیه دهید