توضیحات :

استیکر اسمی حامد و افروز

به دوستان خود هدیه دهید