توضیحات :

استیکر اسمی مهدى و زهرا

به دوستان خود هدیه دهید