توضیحات :

استیکر اسمی تینا

به دوستان خود هدیه دهید