توضیحات :

استیکر اسمی سعید و آوا

به دوستان خود هدیه دهید