توضیحات :

استیکر اسمی محسن و انسیه

به دوستان خود هدیه دهید