توضیحات :

استیکر اسمی صادق جون و سحر

به دوستان خود هدیه دهید