توضیحات :

استیکر اسمی سعید و مهسا

به دوستان خود هدیه دهید