توضیحات :

استیکر اسمی مجید و شهلا

به دوستان خود هدیه دهید