توضیحات :

استیکر اسمی آریا و اوین

به دوستان خود هدیه دهید