توضیحات :

استیکر اسمی گلى

به دوستان خود هدیه دهید