توضیحات :

استیکر اسمی الیانا

به دوستان خود هدیه دهید