توضیحات :

استیکر اسمی مهینا

به دوستان خود هدیه دهید