توضیحات :

استیکر اسمی امیر و صفورا

به دوستان خود هدیه دهید