توضیحات :

استیکر اسمی پوریا و بیتا

به دوستان خود هدیه دهید