توضیحات :

استیکر اسمی تورج

به دوستان خود هدیه دهید