توضیحات :

استیکر اسمی زینب جون

به دوستان خود هدیه دهید