توضیحات :

استیکر اسمی مهرداد و حمیده

به دوستان خود هدیه دهید