توضیحات :

استیکر اسمی حلما

به دوستان خود هدیه دهید