توضیحات :

استیکر اسمی رادوین

به دوستان خود هدیه دهید