توضیحات :

استیکر اسمی ژیلوان

به دوستان خود هدیه دهید