توضیحات :

استیکر اسمی فرحناز

به دوستان خود هدیه دهید