توضیحات :

استیکر اسمی محمد و سعیده

به دوستان خود هدیه دهید