توضیحات :

استیکر اسمی عشق بابا دنیا

به دوستان خود هدیه دهید