توضیحات :

استیکر اسمی ثنا

به دوستان خود هدیه دهید