توضیحات :

استیکر اسمی یزدان

به دوستان خود هدیه دهید