توضیحات :

استیکر اسمی مژگان

به دوستان خود هدیه دهید