توضیحات :

استیکر اسمی مظاهر و فاطیما

به دوستان خود هدیه دهید