توضیحات :

استیکر اسمی حسام و فاطمه

به دوستان خود هدیه دهید