توضیحات :

استیکر اسمی میمنت

به دوستان خود هدیه دهید