توضیحات :

استیکر اسمی آقای جعفری

به دوستان خود هدیه دهید