توضیحات :

استیکر اسمی پاییزک

به دوستان خود هدیه دهید