توضیحات :

استیکر اسمی میثم و لیلا

به دوستان خود هدیه دهید