توضیحات :

استیکر اسمی پروین

به دوستان خود هدیه دهید