توضیحات :

استیکر اسمی میلی و شکی

به دوستان خود هدیه دهید