توضیحات :

استیکر اسمی علی و ویدا

به دوستان خود هدیه دهید