توضیحات :

استیکر اسمی دانیال و شیوا

به دوستان خود هدیه دهید