توضیحات :

استیکر اسمی ابوالفضل و زهرا

به دوستان خود هدیه دهید